Вятърът...Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива.Tака е с всеки, който се е родил от Духа. Ев.Йоан 3:8

понеделник, 25 октомври 2010 г.

Едно местенце в гората

Ще ви споделя една приказка подарена от Хорхе Букай и разказана в книгата му "Нека ти разкажа"

ЕДНО МЕСТЕНЦЕ В ГОРАТА
В тази история се разказва за един прочут хасидински равин: Баал Шем Тов.
Баал Шем Тов бил много известен в общостта си,защото всички казвали,че е толкова милостив човек,тъй добродушен,непорочен и чист,че когато говорел, Бог се всушвал в думите му.Бил възпитан в традицията на родното си място,според която всички,които имали неизпълнено желание или се нуждаели от нещо,което не били успели да постигнат,отивали при равина.Баал Шем Тов ги събирал веднъж в годината,в нарочен ден,който сам избирал.И водел тези хора до едно определено място насред гората,което познавал.Легендата разказва,че когато стигнел там,Баал Шем Тов запалвал огън от съчки и листа по много особен и красив начин,след което много тихо,сякаш сам си говорел,произнасял някаква молитва.
И разказват.....
Че Бог толкова харесвал думите му,които изричал Баал Шем Тов,бил толкова запленен от огъня,запален по този начин,така възлюбвал хората,събрани на онова място в гората.....че не можел да откаже на молбата на Баал Шем Тов и изпълнявал желанията на всички,които се намирали там.
Когато равинът умрял,хората осъзнали,че никой не знаел думите,изричани от Баал Шем Тов по време на общата молитва.Но познавали мястото в гората и знаели как да запалят огъня.Веднъж в годината,следвайки традицията,всички,които имали някаква нужда или неизпълнено желание ,се събирали на същото място в гората,запалвали огъня по начина,който били научили от стария равин, и понеже не знаели думите на молитвата,изпявали някоя песен,рецитирали псалм.........
И разказват,че Бог толкова харесвал запаления огън,мястото в гората и събраните хора....че макар никой да не казвал походящите думи,пак изпълнявал желанията на всички,които се намирали там.
Времето минавало и от поколение на поколение МЪДРОСТТА постепенно изчезвала......  И ето ни и нас.Ние не знаем къде се намира онова място в гората.Не знаем кои са думите...Не знаем дори как да запалим огъня по начина на Баал Шем Тов.....Въпреки това знаем нещо друго.
Познаваме тази история.Познаваме тази приказка.....
И разказват.....че Бог толкова обича тази приказка,толкова харесва тази история,че стига някой да я разкаже и някой да я изслуша, и Той,зарадван,ще зачете всяка нужда и ще изпълни всяко желание на всички,които споделят този момент.....
Така да бъде...............     

И аз много искам да пожелая на всеки прочел и разказал тази приказка,да намери своето местенце в гората,да го навестява често,да изрича най-топлите и съкровени слова,да намира най-красивите и нежни думи,да се помоли и да благодари,да запали и поддържа огъня на Вярата и Любовта.Защото Бог ще се зарадва и ще му даде това,което му е нужно.  :)Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение е важно за мен и ще се радвам,ако го споделите!